Diensten

Diensten die wij u kunnen aanbieden:

 • advisering bij bedrijven op het gebied van HR problematieken aangaande scholing, outplacement en arbeidsmarkt;
 • ontwikkelen van personeel en vertalen hiervan in concrete opleidingstrajecten;
 • proces- en projectbewaking;
 • project audits;
 • research en development aangaande wetgeving en subsidies in relatie tot (om)scholingsvraagstukken;
 • (mede) ontwikkelen toolbox voor o.a. levensfase bewust personeelsbeleid;
 • leiding geven aan (of mede) uitvoering van projecten;
 • evaluatie en rapportage (intern en extern);
 • relatie beheer;
 • kwaliteitsverbetering;
 • co√∂rdinatie werkzaamheden (intermediair opdrachtgever en RP 2Advise of andere opdrachtgevers);
 • financial engineering: aanvragen subsidies bij regionale en nationale overheden in relatie tot (om)scholingstrajecten;
 • trainer en assessor.

Speciale diensten

Ondernemer en overheid.

Voorbereiden van trajecten in het kader van subsidieaanvragen en desgewenst ondersteuning bij de uitvoering. Ook adviseren wij organisaties op het gebied van subsidie aanvragen op HRM gebied, vaak arbeidsmarkt gerelateerd. Wij kunnen voor u deze procedures voorbereiden. Samen met u doorlopen we deze procedures gericht op het verkrijgen van aanvullende middelen. Ook kunnen wij gemeenten ondersteunen met het implementeren van projecten op het gebied van arbeidsparticipatie dan wel projecten voor hen ontwikkelen die hier een relatie mee hebben. We hebben in deze een ruime kennis en ervaring in het bijeenbrengen van zowel aanbod- als vraag gestuurde partijen; op deze wijze kunnen we ervoor zorgen dat er een integrale aanpak ontstaat in de gehele keten.

Personeel & Organisatie.

 • Advies op het gebied van opleidingen voor uw personeel;
 • Opleidingen en trainingen;
 • Professionaliseren van uw personeelsbeleid:
  • Opbouw personeelsdossiers;
  • Personeelshandboek;
  • Ontslag begeleiding;
  • OR-begeleiding;
  • Werving en selectie, assessments;
  • Coaching.
 • Interim P&O.