Werkwijze

Adviseur/probleemoplosser

 • Wij kunnen u daadwerkelijk ontzorgen door voor u werkzaamheden uit te voeren waar u of uw organisatie , tijdelijk, geen tijd voor kan vrijmaken;
 • Wij kunnen voor u in de rol van klankbord en gesprekspartner uw vragen analyseren en meehelpen om een oplossing te zoeken;
 • Soms ontbreekt de nodige kennis om een project tot een goed einde te brengen, deze kunnen wij voor u – van begin tot eind  – uitvoeren.

Oriëntatie gesprek

 • Uiteraard maken we eerst – nader – met elkaar kennis waarbij we in goed overleg bekijken of we iets kunnen betekenen voor elkaar;
 • Vervolgens stemmen we onze dienstverlening af op uw vraag waarbij we duidelijk aangeven of RP 2Advise iets voor u kan betekenen.

Vraagstelling/doelstelling

 • Op een overzichtelijke, heldere en beknopte wijze, brengen wij in opdracht van alle zaken voor u in beeld die voor u van belang zijn. Dit document is de basis waarop wij met u het vervolggesprek aangaan.
 • Nadat we de vraagstelling/doelstelling helder in kaart hebben gebracht brengen wij een offerte uit
 • Na acceptatie van de offerte, of na een eventuele bijstelling daarvan, stellen wij een plan van aanpak op. In dit plan geven we duidelijk aan welke stappen noodzakelijk zijn om uw probleem of vraag op te lossen. Daarbij geven we aan wat RP 2Advise kan doen , uzelf en de ervaring en of de deskundigheid van anderen wenselijk is.

Uitvoering en coördinatie

 • Na goedkeuring gaan wij voor u aan de slag. Naast het uitvoeren van onze eigen werkzaamheden zullen wij, indien nodig, de aansturing en coördinatie van derden voor u regelen. Wij kunnen daarbij als intermediair fungeren.

Partners

 • Wij hebben een uitgebreid en lokaal netwerk van bedrijven en overheden die betrouwbaar en bekwaam hun kennis en ervaring in kunnen brengen.

Voortgang en evaluatie

 • Zowel tijdens als na afloop monitoren wij onze werkzaamheden en zullen op transparante wijze aan u verantwoording afleggen.