Wiel Korvorst – APG Businessmanager

In de afgelopen jaren heb ik veelvuldig met Roy gewerkt, hij was voor mij relatiemanager bij diverse ICT dienstverleners cq Detacheringsbedrijven. Op deze periode kan ik met een tevreden gevoel terug kijken.

Zijn inzet was steeds goed en energiek, tijdig en correct. In deze periode heb ik diverse keren mensen ingehuurd die waren/zijn aangedragen door dhr. Roy Pluijmen, deze inhuur paste vrijwel meteen in het gevraagde profiel.

Hij onderhield regelmatig de relatie met het brengen van site bezoeken en/of korte telefoontjes. Roy was oprecht geïnteresseerd in zijn relaties en onderhield deze.

Ik kan dan ook Roy aanbevelen als het gaat om goed werknemerschap wat niet alleen gericht is op de vakkennis maar ook geïnteresseerd is in de mens/mens relatie.