Reginald Witteveen – Directeur EOS

Als accountmanager heb ik Roy leren kennen al een bouwer van langdurige en stabiele klantrelaties waarin hij oog heeft voor de balans van het belang van de klant en de leverancier. Roy analyseert de vraag van de klant grondig, doet graag een passend aanbod, maar durft ook “nee te verkopen” als hij denkt dat vraag niet in het belang van de klant is.

Roy was een loyaal lid van ons management team wist daarbij belangen goed te scheiden. Hij redeneert vanuit het belang van de organisatie en komt daartoe met direct toepasbare oplossingen.

Wiel Korvorst – APG Businessmanager

In de afgelopen jaren heb ik veelvuldig met Roy gewerkt, hij was voor mij relatiemanager bij diverse ICT dienstverleners cq Detacheringsbedrijven. Op deze periode kan ik met een tevreden gevoel terug kijken.

Zijn inzet was steeds goed en energiek, tijdig en correct. In deze periode heb ik diverse keren mensen ingehuurd die waren/zijn aangedragen door dhr. Roy Pluijmen, deze inhuur paste vrijwel meteen in het gevraagde profiel.

Hij onderhield regelmatig de relatie met het brengen van site bezoeken en/of korte telefoontjes. Roy was oprecht geïnteresseerd in zijn relaties en onderhield deze.

Ik kan dan ook Roy aanbevelen als het gaat om goed werknemerschap wat niet alleen gericht is op de vakkennis maar ook geïnteresseerd is in de mens/mens relatie.