Reginald Witteveen – Directeur EOS

Als accountmanager heb ik Roy leren kennen al een bouwer van langdurige en stabiele klantrelaties waarin hij oog heeft voor de balans van het belang van de klant en de leverancier. Roy analyseert de vraag van de klant grondig, doet graag een passend aanbod, maar durft ook “nee te verkopen” als hij denkt dat vraag niet in het belang van de klant is.

Roy was een loyaal lid van ons management team wist daarbij belangen goed te scheiden. Hij redeneert vanuit het belang van de organisatie en komt daartoe met direct toepasbare oplossingen.